गोस्वामी समाज महासभा नागपुर*।*भव्य पट्टा अभिषेक, चादर अनुष्ठान समारोह संपन्न*

  लोकदर्शन👉 महेशजी गिरी स्व गुरुवार 01/09/2022 को गोस्वामी समाज महासभा नागपुर के सहयोग से *श्री पंचनाम जूना अखाड़ा, हनुमान घाट वाराणसी मढ़ी-13, टाका देवस्थान कोंढाली श्री श्री 1008 स्वामी सुरजानंद गिरि महाराज का पट्टा…

महाराष्ट्र स्टार्ट अप यात्रेचा लाभ व्यावसायिक अभ्यासक्रम च्या विद्यार्थ्यांनी घ्यावा,,, आदित्य भागवत ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, अंबुजा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, गडचांदूर येथे स्टार्टअप यात्रेचे उत्स्फूर्त स्वागत

लोकदर्शन👉 मोहन भारती ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, गडचांदूर ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, राज्यातील नाविन्यपूर्ण संकल्पना आणि नव उद्योगाना प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण 2018 जाहीर करण्यात आले आहे. सदर धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी…