मेडशी आरोग्य केंद्राला रुग्णवाहिका द्यावी 

by :Ajay Gayakwad

*  युवकांची जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे मागणी

वाशिम :

वाशिम जिल्ह्यातील नांदेड अकोला मुख्य रस्त्यावरील मेडशी गाव म्हणून या गावाचा उल्लेख होतो. या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची मोठी इमारत असून याच इमारती मधून जवळपास 34 गावांचा आरोग्य विभागाचा कारभार चालतो. येथे जास्तीत जास्त आदिवासी बहुल गावे आहे तर आणि काही गावे मुख्य रस्त्यालगत आहे.त्यामुळे येथे 102 रुग्णवाहिकेवर येथील सर्वच गावाचा गरोदर मातेंचा प्रस्तुतीचा कारभार अवलंबून आहे.या एकाच वाहनाच्या भरोशावर सर्व गावाचा कारभार चालतो त्यामुळे कधीकाळी एकाच वेळेस दोन तीन ठिकाणी अत्यावश्यक रुग्णवाहिकेचा सेवेची गरज भासल्यास ती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे तेथील रुग्णांना गरोदर महिलांना अपघातग्रस्त व्यक्तींना कित्येक वेळ रुग्णवाहिकेची वाट पाहत बसावे लागते.परिणामी गरोदर महिलांना तर खूप त्रास होतो आणि अपघात ग्रस्त व्यक्तींचा योग्य वेळी मदत न मिळाल्यामुळे मृत्यू सुद्धा होत आहेत.याची दखल घेत मेडशी येथील युवकांनी आज वाशिम जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे 108 क्रमांकाची रुग्णवाहिका मेडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्राला देण्यात यावी अशी निवेदनाद्वारे मागणी केली.

वाशिम जिल्ह्यातील नांदेड अकोला मुख्य रस्त्यावरील मेडशी गाव म्हणून या गावाचा उल्लेख होतो. या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची मोठी इमारत असून याच इमारती मधून जवळपास 34 गावांचा आरोग्य विभागाचा कारभार चालतो. येथे जास्तीत जास्त आदिवासी बहुल गावे आहे तर आणि काही गावे मुख्य रस्त्यालगत आहे.त्यामुळे येथे 102 रुग्णवाहिकेवर येथील सर्वच गावाचा गरोदर मातेंचा प्रस्तुतीचा कारभार अवलंबून आहे.या एकाच वाहनाच्या भरोशावर सर्व गावाचा कारभार चालतो त्यामुळे कधीकाळी एकाच वेळेस दोन तीन ठिकाणी अत्यावश्यक रुग्णवाहिकेचा सेवेची गरज भासल्यास ती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे तेथील रुग्णांना गरोदर महिलांना अपघातग्रस्त व्यक्तींना कित्येक वेळ रुग्णवाहिकेची वाट पाहत बसावे लागते.परिणामी गरोदर महिलांना तर खूप त्रास होतो आणि अपघात ग्रस्त व्यक्तींचा योग्य वेळी मदत न मिळाल्यामुळे मृत्यू सुद्धा होत आहेत.याची दखल घेत मेडशी येथील युवकांनी आज वाशिम जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे 108 क्रमांकाची रुग्णवाहिका मेडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्राला देण्यात यावी अशी निवेदनाद्वारे मागणी केली.

लोकदर्शन सकारात्मक लोकजागर

लोकदर्शन सकारात्मक लोकजागर

लोकदर्शन : सकारात्मक लोकजागर हे न्यूज पोर्टल समाजातील सकारात्मक घटना वाचकांपर्यंत पोहोचविण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. शंकर तडस आणि मोहन भारती या दोघांनी हे पोर्टल सुरू केले असून त्यांची समान मालकी आहे. इतर सर्व सहकारी त्यांच्या अधीन कार्य करतात. कमीतकमी खर्च करून आणि इतरांवर आर्थिक भार न टाकता हे पोर्टल आम्ही सुरू ठेवले असून वाचकांचे प्रचंड सहकार्य मिळत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *